Golf Camprodon

Torneos

Descubre todo lo que te ofrecemos en Golf Camprodon

Participa en nuestros torneos

Disfruta el golf sin perderte ningún torneo que se celebre en nuestro campo. ¡Descúbrelos en nuestro calendario!

Procedimiento de entrega de premios

CLUB DE GOLF CAMPRODON

PROTOCOL PER LLIURAMENT DE PREMIS – Abril 23

Ordre de dificultat quan intervenen diferents sistemes de classificació i de modalitat de joc en un torneig INDIVIDUAL:

  1. Stroke Play (es comptabilitzen tots els cops)

  2. Scratch en modalitat Stableford *

  3. Stableford hàndicap Inferior

  4. Stableford hàndicap Superior

  5. Stableford (sense separació de hàndicaps)

Quan en un campionat es presenti qualsevol d’aquestes combinacions, s’hauria de GUARDAR el PREMI MÉS IMPORTANT per la modalitat que tingui l’indicador d’ordre MÉS BAIX i continuar d’aquesta manera.

A – Quan un mateix jugador, guanya en diferents modalitats o sistemes de classificació, es proposa optar pel següent procediment,

  1. Un jugador només pot guanyar en un únic sistema de classificació. S’exceptuen d’aquest cas, els premis d’aproximació, el drive més llarg i altres premis semblants.

  2. S’assignarà a aquest jugador el premi en el sistema de classificació més dificultós, quedant automàticament exclòs dels altres sistemes de classificació de menor rang.

  3. Automàticament, el jugador ascendit en el següent sistema de classificació serà el beneficiari del premi d’aquest segon o tercer sistema de classificació.

  4. Quan hi hagin 1ers. 2ns, i/o 3ers. premis dins d’un mateix sistema de classificació, es procedirà de la forma assenyalada anteriorment, mantenint aquesta metodologia pels 1ers., desprès pels 2ns i finalment pels 3ers. És a dir, preval més un 1er. hand. inferior que un 2n. o 3er. scratch.

B – Davant un empat de resultat en un mateix sistema de classificació, GUANYA:

Stroke Play Stableford Scratch Stableford hàndicap

El hàndicap de JOC més ALT El hàndicap de JOC més ALT El hàndicap de JOC més BAIX

En empats , a igualtat de hàndicap de JOC, GUANYA:

Stroke Play Stableford Scratch Stableford hàndicap

El hàndicap EXACTE més ALT
El hàndicap de EXACTE més ALT El hàndicap de EXACTE més ALT

Si l’empat persisteix es mira el millor resultat dels últims 9 forats (joc a 18 forats) i si l’empat encara persisteix es fa per SORTEIG. En un joc a 9 forats, es fa directament per SORTEIG.

El President del Comitè de Competició
* En aquells forats no comptabilitzats, s’assignen dos cops més sobre el hàndicap de joc del forat.

Hágase socio!

Para jugar y disfrutar plénamente del campo conviene hacerse socio, ahora es más fácil. Green Fees ilimitados, buggies a precios especiales y otras ventajas sociales.
Más información
Aproveche la oportunidad de pertenecer al Club de Golf Camprodon. Hacerse socio es muy económico. Disponemos de cuotas de abono por franjas de edad; que van desde los más pequeños/as hasta los adultos. Las parejas disponen también de un precio especial. Llámanos al teléfono 972 130 125 · 630 265 506 o mejor pasa por el Club y te informamos de la que más te pueda convenir. Ser socio tiene ventajas sociales tanto en el uso diario como en torneos y otros eventos, tiene ventajas y descuentos en buggies, bolas, carritos, taquillas, etc.

Contacto y reservas

Para más información, contacte con nosotros.
Información y reservas directas.

+34 972 130 125
+34 630 265 506