Golf Camprodon

Championnats

Découvrez tout ce que nous vous proposons au Golf

Participez à nos tournois

Profitez du golf sans manquer aucun tournoi organisé sur notre parcours. Découvrez-les dans notre calendrier

Procédure d’attribution

CLUB DE GOLF CAMPRODON

PROTOCOL PER LLIURAMENT DE PREMIS – Abril 23

Ordre de dificultat quan intervenen diferents sistemes de classificació i de modalitat de joc en un torneig INDIVIDUAL:

  1. Stroke Play (es comptabilitzen tots els cops)

  2. Scratch en modalitat Stableford *

  3. Stableford hàndicap Inferior

  4. Stableford hàndicap Superior

  5. Stableford (sense separació de hàndicaps)

Quan en un campionat es presenti qualsevol d’aquestes combinacions, s’hauria de GUARDAR el PREMI MÉS IMPORTANT per la modalitat que tingui l’indicador d’ordre MÉS BAIX i continuar d’aquesta manera.

A – Quan un mateix jugador, guanya en diferents modalitats o sistemes de classificació, es proposa optar pel següent procediment,

  1. Un jugador només pot guanyar en un únic sistema de classificació. S’exceptuen d’aquest cas, els premis d’aproximació, el drive més llarg i altres premis semblants.

  2. S’assignarà a aquest jugador el premi en el sistema de classificació més dificultós, quedant automàticament exclòs dels altres sistemes de classificació de menor rang.

  3. Automàticament, el jugador ascendit en el següent sistema de classificació serà el beneficiari del premi d’aquest segon o tercer sistema de classificació.

  4. Quan hi hagin 1ers. 2ns, i/o 3ers. premis dins d’un mateix sistema de classificació, es procedirà de la forma assenyalada anteriorment, mantenint aquesta metodologia pels 1ers., desprès pels 2ns i finalment pels 3ers. És a dir, preval més un 1er. hand. inferior que un 2n. o 3er. scratch.

B – Davant un empat de resultat en un mateix sistema de classificació, GUANYA:

Stroke Play Stableford Scratch Stableford hàndicap

El hàndicap de JOC més ALT El hàndicap de JOC més ALT El hàndicap de JOC més BAIX

En empats , a igualtat de hàndicap de JOC, GUANYA:

Stroke Play Stableford Scratch Stableford hàndicap

El hàndicap EXACTE més ALT
El hàndicap de EXACTE més ALT El hàndicap de EXACTE més ALT

Si l’empat persisteix es mira el millor resultat dels últims 9 forats (joc a 18 forats) i si l’empat encara persisteix es fa per SORTEIG. En un joc a 9 forats, es fa directament per SORTEIG.

El President del Comitè de Competició
* En aquells forats no comptabilitzats, s’assignen dos cops més sobre el hàndicap de joc del forat.

Devenir membre!

Pour jouer et profiter pleinement du parcours, il est pratique de devenir membre, maintenant c'est plus facile. Green Fees illimités, voiturettes à prix spéciaux et autres avantages sociaux.
Plus d'informations
Profitez de l'opportunité d'appartenir au Camprodon Golf Club. Devenir membre est très bon marché. Nous avons des quotas d'abonnement pour les tranches d'âge ; allant des plus petits aux adultes. Les couples ont également un prix spécial. Appelez-nous au 972 130 125 · 630 265 506 ou mieux passez au Club et nous vous informerons de celui qui vous conviendra le mieux. Être membre a des avantages sociaux à la fois dans l'utilisation quotidienne et dans les tournois et autres événements, il a des avantages et des réductions sur les poussettes, les balles, les chariots, les billetteries, etc.

Contact et réservations

Pour plus d'informations, contactez-nous.
Renseignements et réservations directes.

+34 972 130 125
+34 630 265 506