Close
17867 Camprodon, Girona Carrer dels Llandrius
972 13 01 25 - info@golfcampron.com

A més de les Regles de Golf vigents establertes pel R&A, són d’obligat compliment les següents

Regles Locals des de l’1 de setembre de 2020.

 

1. FORA DE LÍMITS (Regla 18.2)

Estan definits per estaques blanques, així com per la tanca metàl·lica que delimita el camp per la part dreta del forat 1, i al fons, darrere del green del forat 8.

 

2. CONDICIONS ANORMALS DEL CAMP, (Regla 16.1)

2.1. Zona prohibit el joc (Regla 16) (Terrenys en reparació)

Les àrees tancades assenyalades amb estaques blaves. També tindran aquesta consideració les rases cobertes de grava. Quan una bola reposi en aquestes zones, ha de jugar-se obligatòriament fora d’ella, havent de procedir a l’alleujament d’acord amb la regla 16.1.

2.2. Torrenteres en els búnkers.

Quan una bola reposa en una torrentera en el bunker, el jugador pot aixecar la bola i droparla sense penalitat dins la distància d’un pal i no més a prop del forat que el punt més proper d’alleujament, conforme la regla 16.1.c (1). La interferència no existeix si la zona feta malbé interfereix en la col·locació de jugador.

2.3. Bola encastada (Regla 16.3a)

Una bola encastada en el seu propi impacte en l’àrea general, pot ser aixecada, netejada i dropada, sense penalitat. El punt de referència per l’àrea de alleujament és el punt just darrera de la bola i en una àrea d’un pal de radi, però no més prop del forat.

 

3. ÀREES DE PENALITZACIÓ (Regla 17)

A més de les marcades amb estaques grogues i vermelles, també tindran tal consideració, encara que no es trobin marcades, totes les rases de drenatge superficial i lleres obertes, continguin aigua o no. Aplicació de la regla 17. La zona de dropatge marcada en el forat 5 és opcional, sota penalitat d’un cop.

 

4. COL·LOCACIÓ DE LA BOLA

Procediments del Comitè. Secció 8E-3: 15 centímetres. Aplicable únicament al fairway. Cal informar-se si la aquesta regla Local està activada pel Comitè de Competició.

 

5. ALTERNATIVA A COP I DISTÀNCIA PER LA BOLA PERDUDA O BOLA FORA DE LÍMITS

Procediments del Comitè. Secció 8E-5: Aplicable a tot el camp. Alternativa de dropar la bola en la proximitat on es va perdre la bola o per on va sortir fora de límits. Es permet dropar la bola des del carrer dins el tram màxim de distància de dos pals d’alleujament, sense guanyar distància al forat, i tot lo endarrere que es vulgui, aplicant-se una penalitat de 2 cops.

 

Penalització per infracció d’aquestes regles locals
“Stroke Play”: 2 cops”
“Match Play”: pèrdua de forat

REGLAS TEMPORALES COVID – 19

 

1.BUNKERS (Regla 12)

Els búnkers no perden la seva condició de búnker. La Regla 12 segueix en vigor. S’han d’allisar amb el pal del jugador o amb els peus. No cal fer regles locals especials per a ells. Cal tenir respecte cap al jugador que ve al darrera.

 

2. TARGETA DE RESULTATS

Els jugadors no intercanviaran les targetes. El jugador anotarà els seus resultats en la seva propia targeta i el marcador la firmarà al final de partida, un cop comprovada, evitant en el possible el seu contacte.

 

3. OBSTRUCCIONS

Totes les obstruccions movibles del camp passen a ser inamovibles. Sempre tenint en compte la regla d’alleujament per obstrucció inamovible. Els ponts, camins i carreteres, son també obstruccions inamovibles

 

4. BANDERA

Està prohibit tocar la bandera.

Penalització per incompliment intencionat d’aquestes regles (l’acte no intencionat no suposainfracció)
Primera infracció: Penalització general (2 cops)
Segona infracció: Desqualificació i invitació a abandonar el camp.

SUSPENSIÓ DEL JOC A CAUSA DE UNA SITUACIÓ DE PERILL

Quan el joc es suspengui a causa de una situació de perill, el jugador interromprà el joc i es refugiarà sense demora. Si no ho fa així, serà desqualificat. El senyal de suspensió immediata será un toc de botzina.

 

RECOMANACIONS ALS JUGADORS

  1. Jugar una bola provisional quan no es tingui constància clara d’on reposa la bola.
  2. Aixecar la bola quan se supera el doble-bogey net. El Comitè de Competició podrà sancionar a aquells jugadors que reiteradament incompleixin aquesta norma.
  3. En els pars 3, marcar les boles una vegada estiguin en el green, quan hagi un grup en el tee de sortida d’aquest forat.
  4. Estar preparat per a realitzar el cop tan aviat hagi estat realitzat per altre company de joc.
  5. Es pot alterar l’ordre de joc si amb això es beneficia el ritme de joc.
  6. El jugador haurà d’executar el cop en no més de 40 segons desprès de que pugui fer-ho sense interferències o distraccions.

Comitè de Competició
Setembre 2020

POSICIONAMENT DE LES BANDERES

MODALITATS DE JOC

STROKE PLAY (joc per cops)

AMB HANDICAP

A- MEDAL PLAY (cops)
– Individual
– Per parelles

B – STABLEFORD (punts)
– Individual
– Per parelles

SENSE HANDICAP

A- MEDAL PLAY (cops)
– Individual
– Per parelles

B – STABLEFORD (punts)
– Individual
– Per parelles

MATCH PLAY (joc per forats)

AMB HANDICAP

A- MEDAL PLAY (cops)
– Individual
– Per parelles

SENSE HANDICAP

A- MEDAL PLAY (cops)
– Individual
– Per parelles

MODALITATS PER PARELLES

FOURSOME: Una sola bola. Cops alternatius. Abans de començar es decideix qui sortirà en el forats par i en els senars. (50% handicap de joc arrodonit).

FOURBALL / MILLOR BOLA: Quatre boles. Puntua el millor resultat de la parella. (90% handicap de joc arrodonit)

GREENSOME: Quatre sortides. Després de la sortida, s’escull la millor bola. Es continua amb cop alternatius fins acabar el forat. ( ((hand baix x 6) + (hand alt x 4))/10

GREENSOME-CHAPMAN: Quatre sortides. El segon cop es juga amb la bola del company. A partir d’aquí s’escull la millor bola. Es continua amb cop alternatius fins acabar el forat. (hand de joc).

SCRAMBLE: Tothom surt del tee. S’escull la millor. Des d’aquest punt tothom torna a jugar. Es repeteix el procés fins acabar el forat. Compta el millor resultat. (equips de 2 jugadors: 30% suma handicaps / 3 jugadors: 15% / 4 jugadors: 10%)

COPA CANADA: Cadascú juga la seva bola fins acabar el forat. Es sumen els dos resultats. (hand de joc).

HANDICAPS DE JOC